Miesiąc: grudzień 2017

Dopalacze – skutki zatrucia. Objawy zażywania

Dopalacze to jedne z najniebezpieczniejszych substancji spośród wszystkich środków psychoaktywnych. Różnorodność dostępnych produktów sprawia, że często lekarze nie są w stanie udzielić na czas odpowiedniej pomocy medycznej, gdyż nie udaje się ustalić jaka substancja spowodowała zatrucie. Dopalacze objawy zażywania Dopalacze bardzo negatywnie wpływają na niemal wszystkie organy. Stopień ich szkodliwości zależy od wielu zmiennych takich, jak: ilość spożytego produktu, rodzaj zawartych w nim substancji, wiek i waga zażywającego, zmieszanie go z lekami lub innymi środkami psychoaktywnymi. Jakie mogą być objawy zażycia dopalaczy? Objawy dopalaczy mogą być zróżnicowane i bardzo niejednorodne. Ze względu na wrażliwość organizmu, mogą prowadzić do: nudności,...

Czytaj więcej

Dopalacze ciekawostki- obiekt kolekcjonerski czy niebezpieczna używka?

Zatrucie dopalaczami może być bardzo niebezpieczne dla ludzkiego organizmu. Podobnie jak alkohol i standardowe narkotyki są one substancjami psychoaktywnymi, wywołującymi stany odurzenia i euforii. Niestety ich działanie nie jest jeszcze do końca poznane, a różnorodność środków sprawia, że lekarze, nie wiedząc z czym mają do czynienia, często nie są w stanie pomóc osobie zatrutej. Jakie są najpopularniejsze substancje wchodzące w skład dopalaczy? Dopalacze ciekawostki i produkty kolekcjonerskie? Choć jeszcze niedawno dopalacze można było legalnie kupić, są to preparaty bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Główny Inspektorat Sanitarny opublikował jakiś czas temu listę pięciu najczęściej pojawiających się na rynku...

Czytaj więcej

Na czym polega terapia alkoholowa? Jak leczyć chorobę alkoholową?

Alkoholizm to poważna choroba wyniszczająca organizm osoby uzależnionej, mająca destruktywny wpływ na jej psychikę oraz kontakty z innymi ludźmi. Doprowadza do zmian somatycznych i psychicznych. Głód alkoholowy jest tak silny, że samodzielne wyjście z choroby jest niemal niemożliwe. Zazwyczaj jest konieczna pomoc osób trzecich w wyspecjalizowanych ośrodkach. Na czym polega terapia alkoholowa? Terapia – cele i metody leczenia – na czym polega terapia alkoholowa Podstawowym celem terapii jest pokazanie osobie chorej na czym polega mechanizm jej uzależnienia, pokazanie jakie skutki niesie ona ze sobą zdrowotnie i społecznie oraz uświadomienie mu, że jej ten problem dotyczy. Terapia odwykowa na czym...

Czytaj więcej

Anoreksja – ciekawostki. Czym jest, a czym nie jest anoreksja?

Główną przyczyną anoreksji jest obsesyjna niechęć do jedzenia, ze względu na paniczny lęk przed przybraniem na wadze. Osoba chora postrzega siebie jako otyłą i nieatrakcyjną, z tego powodu coraz bardziej ogranicza spożywane pokarmy. anoreksja ciekawostki W społeczeństwie pokutuje wiele mitów na temat tej bardzo poważnej choroby. Do najpopularniejszych należą: – Choroba dotyczy tylko kobiet. Tak naprawdę aż 10% wszystkich chorych to mężczyźni. – Anoreksja to sprawa wyłącznie chorego. Choć wydawać by się mogło, że choruje tylko jednostka, to tak naprawdę problem dotyczy całego jej otoczenia. Relacje z bliskimi, znajomymi często przyczyniają się do nie akceptowania swojego ciała, prowadząc do...

Czytaj więcej

Najnowsze komentarze

  zakątek zdrowia

  Warto przeczytać

  • Próba obciążenia glukagonem
   W próbie tej Wykorzystuje się zarówno działanie glikogenolityczne glukagonu w wątrobie, jak i pobudzanie przez ten hormon wydzielania insuliny. Pierwsza właściwość glukagonu …
  • Teoria genetyczna
   Podług tej teorii zmiany we włośniczkach w cukrzycy są uwarunkowane genetycznie obecnością określonych konstelacji zmutowanych genów i są objawem towarzyszącym zaburzeniu tolerancji …
  • Obraz kliniczny cukrzycy
   Zróżnicowanie obrazu klinicznego cukrzycy sprawiało, że już od dość dawna podejmowano próby klasyfikacji tej choroby. W ciągu ostatniego stulecia przyjmowano różne kryteria …
  • Preparaty insuliny o „pośrednio" długim okresie działania
   Należą tu te insuliny, których okres aktywności mieści się pomiędzy 12 a 24 h. Wysiłki producentów zmierzają przy tym do uzyskania preparatów, …
  • Metoda kolorymetryczna
   Metoda kolorymetryczna znalazła zastosowanie w oznaczaniu glikozylowanej albuminy lub całkowitego białka surowicy (glycosylated serum protein, GSP). Ze względu na pracochłonność oddzielania albuminy …
  • Hamowanie resyntezy glukozy w wątrobie
   Zjawisko to wykazano w badaniach doświadczalnych, przeprowadzonych na zwierzętach, pośrednio zostało też potwierdzone u ludzi. Jest więc prawdopodobne, że przyczynia się ono …
  • Alkohol i pochodne sulfonylomocznika
   Interakcja pomiędzy alkoholem a pochodnymi sulfonylomocznika może być dwojaka. Pierwszy jej typ polega na wystąpieniu głębokiej hipoglikemii, która jest spowodowana głównie sumowaniem …
  • Diazoksyd
   Związek ten należy do grupy tiazydów, jednak nie działa moczo- i solopędnie, natomiast silnie hamuje wydzielanie insuliny. Badania w mikroskopie elektronowym uwidoczniły, …
  • Katecholaminy
   Hormony te, a zwłaszcza adrenalina, hamują wydzielanie insuliny, co stwierdzono w badaniach in vitro oraz in vivo. Komórki B mają receptory adrenergiczne …
  • Rodzaje cukrzycy u dzieci
   Około 1—5% wszystkich przypadków cukrzycy rozpoznaje się przed 15 r.ż. Dość duży zakres tego odsetka zależy do pewnego stopnia od braku — …
  • Centralna poradnia cukrzycowa
   Obejmuje ona swoim nadzorem określoną sieć poradni terenowych. Do jej zadań należy: 1. Udzielanie konsultacji chorym kierowanym przez terenowe poradnie cukrzycowe w …