Miesiąc: kwiecień 2018

W jaki sposób najskuteczniej leczyć uzależnienia? Terapia Nałęczów opinie – ośrodek leczenia uzależnień

Uzależnienia to jedne z najpoważniejszych chorób naszych czasów. Zaczynają się od niepozornej chęci sprawienia sobie małej przyjemności, zrelaksowania się, chwilowej ucieczki od problemów codzienności. ośrodek leczenia uzależnień Nałęczów Z czasem powodują jednak, że człowiek nie jest już w stanie normalnie funkcjonować bez środka wpływającego na jego nastrój. Może to być alkohol, narkotyki, ale również fonoholizm czy zakupoholizm. Długofalowe i intensywne uzależnienie to choroba, z której trudno wyjść samodzielnie. W większości przypadków jest potrzebne specjalistyczne leczenie w miejscu takim, jak ośrodek leczenia uzależnień Nałęczów. Jak przebiega leczenie? W miejscach takich, jak ośrodek odwykowy Nałęczów chory zostaje otoczony specjalistyczną opieką medyczną...

Czytaj więcej

Terapia w sieci. Jak leczyć uzależnienia?

Czy uzależnienia można wyleczyć w sposób łatwy i szybki? Niestety wszelkiego typu uzależnienia, zwłaszcza te trwające już dłuższy czas, są trudne do wyleczenia i zazwyczaj wymagają interwencji specjalisty, na przykład w ośrodku leczenia uzależnień. W takich placówkach chory otrzymuje pełną opiekę medyczną, pomagającą mu wrócić do dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. terapia w sieci Jednym z elementów skutecznej terapii odwykowej może stać się psychoterapia poznawczo-behawioralna. Ma ona za zadanie pomagać w leczeniu zaburzeń psychicznych, emocjonalnych oraz trudnych zachowań. W głównej mierze polega ona na zmianie sposobu myślenia i nastroju chorego. Dzięki rozmowie z terapeutą weryfikuje on własne postępowanie, a...

Czytaj więcej

Rola psychiki w mechanizmie powstawania uzależnienia – czynniki psychiczne.

Podłoże powstawania uzależnienia jest niezmiernie skomplikowane. Zaplatają się tu różnorodne czynniki, prowadzące człowieka w szpony nałogu. Spośród najważniejszych wyróżnia się czynniki psychiczne, genetyczne, pedagogiczne, społeczne i hormonalne. Każdy z nich może być bodźcem, który wpłynie na rozpoczęcie mechanizmu uzależniania się. W niniejszym tekście chcielibyśmy się jednak skupić na wpływie ludzkiej psychiki na skłonność do nałogów. Uwarunkowania psychologiczne a uzależnianie się – czynniki psychiczne Różnorodność typów charakterów ludzkich jest ogromna. Niektórzy mają naturalną skłonność do niższych nastrojów, nieco mniej optymistycznie patrząc na świat. Często gorzej radzą sobie z codziennymi problemami i poszukują metody na choćby chwilowy relaks, oderwanie od zmartwień....

Czytaj więcej

Uzależnienie od leków – lekomania – statystyki. Kiedy leki zamiast ratować życie, niszczą je

Lekomania ciekawostki i definicja Lekomania to silne uzależnienie od środków farmakologicznych. Ich zażywanie powoduje skutki psychiczne i fizyczne, wpływając na proces metabolizmu. Substancje aktywne w lekach mogą wpływać na organizm w podobny sposób jak alkohol, narkotyki czy dopalacze. Główne objawy, które powoduje uzależnienie od leków Osoby zażywające preparaty farmakologiczne, podobnie jak w przypadku innych substancji psychoaktywnych mają problem z odstawieniem ich, ze względu na występowanie zespołu abstynencyjnego. Szczególnie często ludzie wpadają w nałóg sięgania po środki uspokajające, przeciwbólowe, euforyzujące oraz nasenne. lekomania statystyki Jak rozpoznać osobę uzależnioną? Najczęściej przyjmuje coraz większe dawki leków, równocześnie samodzielnie przedłużając terapię, przepisaną przez...

Czytaj więcej

Najnowsze komentarze

  zakątek zdrowia

  Warto przeczytać

  • Metabolizm matki w czasie ciąży
   Glukoza przenika od matki do płodu przez barierę łożyskową na zasadzie ułatwionej dyfuzji. Inne główne metabolity, jak aminokwasy, glicerol, związki ketonowe i …
  • Etiopatogeneza mikroangiopatii cukrzycowej
   Mechanizm rozwoju mikroangiopatii cukrzycowej mimo licznych badań ciągle nie jest wyjaśniony do końca. Czynniki środowiskowe nie odgrywają tu — w przeciwieństwie do …
  • Pseudomeliturie
   Dodatni wynik badania moczu przy użyciu odczynnika Ny- landera lub Fehlinga (Benedicta) może występować w przypadku obecności niecukrowych substancji redukujących. Dotyczy to …
  • Biosynteza insuliny
   Biosynteza insuliny podlega kontroli genu insulinowego, mieszczącego się na krótszym ramieniu chromosomu 11. U człowieka liczy on z przylegającymi regionami 1789 par …
  • Budowa, biosynteza i wydzielanie somatostatyny
   Somatostatyna jest krótkim cyklicznym polipeptydem, liczącym 14 aminokwasów (somatostatyna 14 = SS14), o masie cząsteczkowej 1638, może także występować jako peptyd liczący …
  • Leki wpływające na układ autonomiczny
   Działanie tej grupy leków zależy od tego, jakie receptory komórek B pobudzają bądź też blokują. Praktyczne znaczenie mają głównie związki hamujące wydzielanie …
  • Czynność narządu wyspowego w cukrzycy
   W cukrzycy stwierdza się wyraźne zmiany ilościowe i zaburzenia czynności wszystkich rodzajów komórek wysp trzustkowych. Zachodzi przy tym wyraźna różnica pomiędzy cukrzycą …
  • Wyspiak wydzielający glukagon
   Hormonalnie czynne guzy wychodzące z komórek A wysp trzustkowych dają charakterystyczny zespół objawów, na który składają się: i) zmiany skórne w postaci …
  • Przewlekła neuropatia symetryczna
   Jest to najczęstsza postać neuropatii cukrzycowej i przytoczone wyżej dane na temat częstości występowania i uwarunkowań powikłań w obrębie obwodowego układu nerwowego …
  • Pierwotne uszkodzenie komórek Schwanna
   Głównym czynnikiem uszkadzającym komórki Schwanna w cukrzycy jest nadmierne nagromadzenie się w nich sorbitolu, stanowiącego pośredni produkt szlaku poliowego. Komórki te zawierają …
  • Metoda kolorymetryczna
   Metoda kolorymetryczna znalazła zastosowanie w oznaczaniu glikozylowanej albuminy lub całkowitego białka surowicy (glycosylated serum protein, GSP). Ze względu na pracochłonność oddzielania albuminy …