Swoiste dla cukrzycy zmiany w naczyniach włosowatych występują prawdopodobnie we wszystkich narządach, w których te naczynia mają błonę podstawną. Przede wszystkim jednak zmiany włośniczek w oczach i nerkach powodują tak znaczne uszkodzenie tych narządów, że ujawnia się ono w postaci charakterystycznych zespołów klinicznych: w oczach jako retinopatia cukrzycowa i proliferacja naczyń w tęczówce, w nerkach jako nefropatia cukrzycowa. Zespoły te występują przede wszystkim w długo trwającej cukrzycy typu 1 i są wówczas przyczyną ciężkiego kalectwa i przedwczesnej śmierci.