Glukoza pojawia się w moczu w około 25% przypadków ciąży i jest następstwem zwiększonego przesączania kłębuszkowego i zmniejszonego wchłaniania w cewkach tego cukru. Jest zjawiskiem niegroźnym, przemijającym i nie wymaga leczenia. Ponieważ w ciąży może dochodzić do pogorszenia tolerancji węglowodanów, różnicowanie cukromoczu ciężarnych z cukrzycą wymaga szczególnej uwagi. W razie współistnienia z glikozurią hiperglikemii należy wyjaśnić, czy mamy do czynienia z cukrzycą ciężarnych (diabetes gravidarum), a więc przemijającą nietolerancją glukozy, czy też z ujawnieniem się w ciąży trwałej cukrzycy. Podstawowe znaczenie w odróżnieniu cukromoczu ciężarnych od tych stanów ma doustny test tolerancji glukozy, którego wynik w cukromoczu ciężarnych jest prawidłowy; test ten należy wszakże wykonać kilkakrotnie, także po zakończeniu ciąży.