Prawidłowy przebieg wydzielania insuliny wymaga obecności niektórych kationów. Obie fazy sekrecji tego hormonu ulegają zahamowaniu w razie braku wolnych jonów wapniowych lub nadmiaru jonów magnezowych. Rola, jaką jony wapniowe odgrywają w procesie biosyntezy i wydalania z komórek B insuliny, wynika z ich bardziej ogólnej funkcji w zjawisku pobudzenie-reakcja. Źródłem wolnych jonów wapniowych jest przestrzeń zewnątrz- komórkowa oraz zbiorniki cytoplazmatyczne. Glukoza przez swoje metabolity powoduje napływ tych jonów do cytozolu komórek B przede wszystkim z przestrzeni zewnątrzkomórkowej, natomiast bodźce nieglukozowe, pobudzające sekrecję insuliny przez zwiększenie stężenia cAMP, wpływają na redystrybucję wapnia ze zbiorników cytoplazmatycznych.