Uzależnienie od narkotyków stanowi poważny problem medyczny, kulturowy i socjalny, dotyczący różnych grup społecznych i wiekowych. Substancje znajdujące się w narkotykach prowadzą do wyniszczenia organizmu, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Zawarte w nich środki psychoaktywne silnie uzależniają fizycznie i psychicznie, zmuszając chorego do nieustannego zwiększania dawek, żeby ponownie wprowadzić się w stan relaksu lub ekstazy.

Jakie są fazy uzależnienia od narkotyków

Istnieją umowne fazy narkomanii, rozwijające kontakt z tymi substancjami od inicjacji do pełnego uzależnienia.

Inicjacja. To etap pierwszego kontaktu z narkotykami, który dotyczy wszystkich, którzy choć raz spróbowali tych substancji.

Eksperymentowanie. Osoby, które nie poprzestały na jednorazowych spróbowaniu, przechodzą do drugiej fazy rozwoju uzależnienia od narkotyków. Pragną przetestować na sobie działanie różnych substancji, poznając ich działanie na własny organizm.

Używanie i nadużywanie. Faza ta jest już związana ze zmianami w zachowaniu i funkcjonowaniu człowieka, które coraz trudniej ukryć.

Uzależnienie. To już ostatni z etapów zażywania narkotyków, który według definicji to psychiczny i fizyczny stan organizmu, charakteryzujący się zmianami zachowania, w którym występuje już potrzeba ciągłego zażywania danego środka.

Etapy uzależnienia od narkotyków są umowne. Osoba sięgająca po te substancje może przez dłuższy czas znajdować się na danym etapie, nie idąc dalej lub nawet przerywając zażywanie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę jak poważne konsekwencje i destruktywne następstwa niesie ze sobą sięgnięcie po narkotyki, zarówno dla samej osoby uzależnionej, jak i całego jej otoczenia.