Różne zespoły genetyczne skojarzone z zaburzeniem przemiany węglowodanów. Na ogół różnicowanie tych zespołów z cukrzycą idiopatyczną nie jest trudne, ponieważ na pierwszy plan obrazu klinicznego wysuwają się z reguły objawy charakterystyczne dla zespołu podstawowego, natomiast nieprawidłowa tolerancja glukozy czy cukrzyca są tu zjawiskiem dodatkowym. W niektórych jednak zespołach, w których występuje insulinooporność, bardzo duże zapotrzebowanie na insulinę i wynikające stąd zaburzenia przemiany węglowodanów mogą stanowić duży problem diagnostyczny i leczniczy. Przykładem są zespoły lipoatroficzne oraz zespól kliniczny obejmujący insulinooporność i acanthosis nigiicans.