Spośród innych cukrów, których obecność w moczu wymaga różnicowania z cukrzycą, należy wymienić maltozę i mannoheptulozę. Maltoza — produkt trawienia skrobi — może sporadycznie pojawiać się w moczu, ale nie towarzyszą temu żadne objawy kliniczne. Mannoheptulozę w moczu stwierdza się niekiedy po spożyciu owoców avocado, które zawierają dużą ilość tego liczącego 7 atomów węgla cukru. Mannoheptuloza zmniejsza wydzielanie insuliny przez komórki B wysp trzustkowych i u osób, które ją spożyły, stwierdzano hiperglikemię i glikozurię.