Ten typ komórek występuje najobficiej w wyspach mieszczących się w tylnej części głowy trzustki, w sumie jednak jest ich w całej trzustce najmniej w porównaniu z innymi komórkami wysp. Nie barwią się one odczynnikiem aldehydowo-fuksynowym, nie są też srebrochłonne. Ich charakterystyczną cechą są liczne małe ziarnistości, które w mikroskopie elektronowym widać w postaci skupień zbitej jednorodnej substancji, otoczonych wąską jasną otoczką. Ziarnistości te są wyraźnie mniejsze od ziarnistości pozostałych komórek wysp (A, B i D) i u człowieka ich średnica wynosi 100—150 nm, Badaniem immunofluorescencyjnym stwierdzono w nich polipeptyd trzustkowy. Komórki PP zawierają liczne małe mitochondria, rozwiniętą ziarnistą siateczkę śródplazmatyczną oraz wolne rybosomy. Ziarnistość struktury cytoplazmy pozwala je dość dobrze odróżnić od innych komórek wysp.