Alkoholizm to poważny problem i jedna z groźniejszych chorób cywilizacyjnych naszych czasów. Choć w małych ilościach alkohol nie szkodzi, w większych, przyjmowanych regularnie staje się niebezpieczną dla zdrowia organizmu trucizną, równocześnie niszcząc zdolność człowieka do współżycia w społeczeństwie. Jakie mogą być skutki alkoholizmu?

Utrata zdrowia – skutki alkoholizmu

Długofalowe spożywanie alkoholu powoli wyniszcza organizm osoby uzależnionej, doprowadzając do niewydolności wielu układów, między innymi: krążenia (może być przyczyną choroby wieńcowej i nadciśnienia), rozrodczego (jest przyczyną impotencji), nerwowego (otępienie, psychozy, upośledzenie funkcji poznawczych), pokarmowego (uszkodzenie śluzówki, marskość wątroby) oraz prowadzi do wielu innych schorzeń, które pojawiają się z czasem.

Problemy społeczne – konsekwencje alkoholizmu

Choroby takie jak alkoholizm skutki mogą mieć również w życiu rodzinnym, niszcząc więzi, często prowadząc do pojawiania się agresji i przemocy wobec najbliższych. Dzieci z patologicznych rodzin często mają zakłócony prawidłowy rozwój społeczny, a też same mogą z większym prawdopodobieństwem zacząć pić w przyszłości.
Konsekwencje alkoholizmu widać również w szerszym kontekście życia społecznego. Alkoholik traci zaufanie otoczenia w miejscu pracy, wśród znajomych. Nie mogąc poradzić sobie z problemami, jedyny ratunek widzi znów w sięgnięciu po kieliszek. Tak rodzi się błędne koło, z którego trudno jest się wydostać.

Alkoholizm to zatruwanie organizmu oraz relacji międzyludzkich. Pogarsza jakość oraz skraca czas życia. To choroba, dotykająca ludzi z różnych środowisk i grup wiekowych, której nie można lekceważyć.