Pochodne sulfonylomocznika są obecnie najczęściej stosowanymi lekami w terapii chorych na cukrzycę. Oblicza się, że przyjmuje je około 70% wszystkich osób dotkniętych tą chorobą. Podane doustnie są skuteczne w cukrzycy z zachowaną czynnością wydzielniczą komórek B wysp trzustkowych. Wprowadzone do leczenia cukrzycy przed 30 laty okazały się wysoce pomocne w wyrównaniu występujących w tej chorobie zaburzeń metabolicznych, a zarazem bezpieczne w przewlekłym stosowaniu.