Hamowanie biosyntezy i wydzielania insuliny przez te leki jest wynikiem ich ogólnego działania onkostatycznego. Leki alkilujące i antybiotyki, interferując w procesie transkrypcji DNA (aktynomycyna), translacji (puromycyna) czy syntezie t-RNA (cyklofosfamid), upośledzają także biosyntezę cząsteczki insuliny. Z kolei leki hamujące mitozę (kolchicyna, winkrystyna i winblastyna) powodują nieodwracalne uszkodzenie układu mikrotubul i mikrofilamentów oraz uniemożliwiają wyrzut insuliny z komórek B. O tym niepożądanym działaniu tej grupy leków należy pamiętać, podejmując bardziej długotrwałe kuracje (np. kolchicyną).