Spośród wszystkich infekcji zapalenia płuc u chorych na cukrzycę stanowią obok zakażeń dróg moczowych i nerek najczęstszą przyczynę zgonu. Bakteriami chorobotwórczymi są: Stieptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, a w dużej liczbie przypadków drobnoustroje należące do Gram-ujemnych, jak Klebsiella pneumoniae i Eścherichia coli. Nie jest wyjaśniona duża podatność osób z cukrzycą na zakażenie pałeczkami Gram-ujemnymi i gronkowcem złocistym. Rokowanie w tych zapaleniach płuc jest niepewne i połowa chorych umiera. Zapalenie płuc dość często dołącza się do śpiączki cukrzycowej i wówczas wybitnie pogarsza rokowanie.