Rokowanie w cukrzycy zależy w dużym stopniu od opieki nad chorymi. W krajach, w których zapewniono wysoki poziom tej opieki, uzyskano najdłuższe przeżycie i najmniejszą częstość powikłań, zwłaszcza ostrych, tej choroby. Współczesne podejście do terapii cukrzycy spowodowało rozwój specjalistycznego lecznictwa, ukierunkowanego zarówno na leczenie samej choroby, jak i na łagodzenie powodowanych przez nią zaburzeń zdrowotnych i trudności socjalnych. W wielu krajach zajmują się tym poradnie cukrzycowe, których działalność ze względu na specyficzne zadania różni się od pracy innych poradni specjalistycznych.