Utrata naturalnych zębów w pewnym momencie zawsze doprowadza do rozpoczęcia procesu degradacji tkanki kostnej w jamie ustnej. Jest to związane  z tym, że pozbawiona zęba kość szczęki nie jest już obciążona mechanicznie, a w dodatku nie ma możliwości, żeby wokół korzenia zęba prowadzone były jej procesy regeneracyjne. U niektórych pacjentów, przed odbudową zębów na implantach konieczne jest najpierw podniesienie dna zatoki szczękowej sinus lift. W artykule opisujemy, na czym polega podniesienie dna zatoki szczękowej oraz jakimi metodami można to zrobić.

Abchazja, czyli procesy zanikowe kości

Jeżeli u pacjenta przez długi czas nie zostały odbudowane braki w uzębieniu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przed rozpoczęciem odbudowy zębów na implantach, niezbędna będzie najpierw sterowana odbudowa kości, która ma na celu uzupełnienie ilości kości w celu umożliwienia wykonania wszczepu. W zabiegu augmentacji kości wykorzystywane są specjalne biomateriały oraz błony zaporowe, które następnie ulegają samoistnej resorpcji.

Przebieg zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej

Zabieg poniesienia dna zatoki szczękowej jest przeprowadzany przez chirurga stomatologa w przypadkach, gdy podłoże kostne w szczęce lub w żuchwie nie umożliwia przeprowadzenia skutecznego zabiegu implantacji. Poprzez przeprowadzenie takiego zabiegu zwiększa się w bocznym odcinku szczęki ilość kości wyrostka zębodołowego. Dzięki temu zostają poprawione warunki kostne w jamie ustnej i umożliwia się przeprowadzenie wszczepu.

Zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej są wykonywane w znieczuleniu miejscowym. Jak tłumaczy nasz rozmówca, chirurg z Kliniki Dentystycznej Steczko w Krakowie:

Podniesienie dna zatoki szczękowej sinus lift to zabieg, który  polega na podniesieniu dna zatoki szczękowej i wprowadzeniu pod wyścielającą zatokę szczękową błonę śluzową  materiału kościozastępczego, czyli specjalnego biomateriału. Istnieją dwie metody przeprowadzenia takiego zabiegu. Wykorzystując tzw. metodę zamkniętą, jeszcze tego samego dnia można u pacjenta dokonać wszczepu implantu zębowego.

Metody przeprowadzenia zabiegów sinus lift

Zgodnie z tym, co powiedział nasz rozmówca, obecnie w klinikach stomatologicznych stosowane są dwie metody poniesienia dna zatoki szczękowej:

  • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą – ta metoda często jest też nazywana podbiciem dna zatoki szczękowej lub metodą osteotomową. W trakcie wykonywania tego rodzaju zabiegów nie otwiera się światła zatoki, tylko wykorzystuje otwory, które zostały wykonane w kości szczęki lub żuchwy w celu wprowadzenia implantu. To przez te otwory aplikowany jest materiał kościozastępczy.
  • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą – w tej metodzie podnoszenia dna zatoki szczękowej na początku w bocznej ścianie zatoki wycina się niewielkie okienko i odwarstwia się przez nie błonę śluzową od dna zatoki. Następnie w to miejsce wprowadzany jest biomateriał. Po zabiegu następuje zamknięcie wykonanego otworu i przed wszczepieniem implantu niezbędny jest okres regeneracji kości.