Insulina jest lekiem z wyboru w terapii cukrzycy, gdyż umożliwia rzeczywistą substytucję niedoboru (bezwzględnego i względnego) tego hormonu, jednak w czasie jej stosowania mogą niekiedy występować powikłania, które utrudniają leczenie lub wręcz stanowią zagrożenie życia. Zalicza się do nich: poinsulinowe stany niedocukrzenia krwi, alergię insulinową, insulinooporność, lipoatrofię poinsulinową i retencję wody.