Nie ma jednego konkretnego powodu powstawania uzależnień takich, jak na przykład alkoholizm. Przyczyny sięgania po alkohol mogą mieć różne podłoże i być związane z wieloma aspektami życia. W niniejszym tekście przedstawimy kilka z nich.

przyczyny uzależnienia od alkoholu

Bardzo często powody alkoholizmu są upatrywane w uwarunkowaniach genetycznych. Naukowcy twierdzą jednak, że geny mogą wyłącznie powodować skłonność, która nie jest tożsama z wystąpieniem choroby, jednak mogą to być istotne przyczyny alkoholizmu w rodzinie.

Przyczyny picia alkoholu mogą być również związane ze względami medycznymi. Podczas picia poprawia się samopoczucie, organizm jest pobudzony, w stanie euforii. Odstawienie z kolei powoduje przykre konsekwencje.

przyczyny alkoholizmu w rodzinie

Przyczyny uzależnienia od alkoholu znajdziemy również w psychologii, gdy spożycie staje się jedynym mechanizmem obrony przed problemami życia codziennego.

Alkoholizm przyczyny może mieć również w gospodarce hormonalnej organizmu. Dowiedziono, że jego spożycie wpływa na wzrost poziomu dopaminy, czyli hormonu szczęścia.

Wśród najmłodszego pokolenia najczęstszą przyczyną skłonności do alkoholu są względy społeczne (problemy w grupach rówieśniczych) oraz pedagogiczne (wychowywanie się w rodzinach, w których przynajmniej jeden z rodziców pije). Zakorzenione w ten sposób mechanizmy są bardzo trwałe i destrukcyjne dla młodych ludzi.