Tłuszcz stanowi najbardziej skondensowaną postać spichrzania substratów energetycznych w wyższych organizmach. Ma on 2-krotnie większą wartość energetyczną (39 kJ/g, czyli 9,3 kcal/g) aniżeli węglowodany oraz białko i wiąże mniejszą ilość wody. U dorosłego mężczyzny o masie ciała 70 kg tłuszcz (triglicerydy) stanowi około 12 kg, białko około 6 kg, zaś węglowodany (glikogen) nie przekraczają 0,5 kg. Człowiek nie jest w stanie przeżyć utraty białka przekraczającej 1/3 jego zapasów, natomiast może dla celów energetycznych wykorzystać cały zapas tłuszczu, który pozwala mu przeżyć 40—60 dni bez przyjmowania pożywienia. Organizm ludzki ma bardzo sprawne mechanizmy transportu, syntezy, magazynowania i zużytkowania tłuszczów.