Dodatni wynik badania moczu przy użyciu odczynnika Ny- landera lub Fehlinga (Benedicta) może występować w przypadku obecności niecukrowych substancji redukujących. Dotyczy to osób przyjmujących większe ilości kwasu askorbinowego, hydrazydu kwasu izonikotynowego, PAS-u, streptomycyny, tetracyklin, penicyliny, przetworów salicylu, wodzianu chloralu, nalidyksyny (Negram), a także przypadków ochronozy. Glikozurię wyłącza się przez enzymatyczne badanie moczu na obecność glukozy; inne postacie meliturii wyklucza się za pomocą testów identyfikujących poszczególne redukujące cukry.