Dynamiczny rozwój sieci poradni cukrzycowych, jaki obecnie obserwuje się w wielu krajach, stwarza jednak problem, który wymaga racjonalnego rozwiązania. Jest nim przesunięcie całej odpowiedzialności za leczenie chorych na cukrzycę na owe poradnie i niejako „zwolnienie” z tego obowiązku lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Tymczasem poradnie cukrzycowym są w swoim założeniu placówkami konsultacyjnymi i nie są w stanie przejąć jego obowiązków. Nawet tam, gdzie ich sieć jest gęsta, nie są one czynne przez całą dobę. Niestety pogląd, że osoby z cukrzycą powinny się leczyć tylko w poradni specjalistycznej, jest mocno zakorzeniony w świadomości pacjentów i wielu lekarzy. Jednym z kluczowych problemów, przed jakim stoi organizacja opieki zdrowotnej nad chorymi na cukrzycę, jest więc wytworzenie i utrzymanie właściwej współpracy pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a poradniami cukrzycowymi.