Stężenie IRI w surowicy (osoczu), oznaczane najczęściej w praktyce laboratoryjnej dla oceny sprawności czynnościowej komórek B, jest właśnie obarczone możliwością takiej błędnej interpretacji, którą można wyeliminować dopiero przez równoczesny pomiar we krwi innych peptydów wydzielanych przez komórki B: peptydu C i proinsuliny. Także przy oznaczaniu we krwi hormonów wytwarzanych przez inne komórki wysp trzustkowych należy brać pod uwagę możliwość tego typu wpływu, zniekształcającego wynik badania. Jeżeli jednak oznaczenia hormonów trzustkowych we krwi (przede wszystkim IRI) wykonuje się u chorych ze znaną już cukrzycą, a wynik badania ocenia krytycznie, wówczas ten typ badań umożliwia dokładniejszą analizę występujących w tej chorobie zaburzeń. Oznaczenie hormonów trzustkowych we krwi ma ponadto istotne znaczenie w rozpoznawaniu hormonalnie czynnych nowotworów wychodzących z komórek wysp trzustkowych (insulinoma, glucagonoma, somatostatinoma).