W przeciwieństwie do cukrzycy typu 1, w typie 2 tej choroby zmiany w wyspach są niewielkie i mało swoiste. Większość zmian stwierdzanych u chorych odpowiada tym, które występują w trzustkach ludzi zdrowych w miarę starzenia się. Sama trzustka jest na ogół prawidłowej wielkości, chociaż u osób w starszym wieku często stwierdza się jej otłuszczenie i włóknie- nie. Liczba i wygląd wysp są również na ogół takie same jak u ludzi zdrowych. U chorych otyłych zwraca uwagę większa liczba wysp hipertroficznych (o średnicy przekraczającej 400 nm), podobnie jak u ludzi otyłych bez cukrzycy. Jedynymi objawami, które mogą nasunąć podejrzenie cukrzycy, są: bardziej nasilone włóknienie i tworzenie się w wyspach cienkich przegród, nadających im wygląd płatowaty, w późniejszym okresie odkładanie się pomiędzy komórkami wysp i naczyniami włosowatymi substancji szklistej w ilości większej niż u ludzi zdrowych w starszym wieku.