Dopalacze to bardzo silne środki psychoaktywne, których działanie może być często trudne do przewidzenia. Ze względu na zmienne czynniki takie, jak: waga i wzrost zażywającego, skład konkretnego produktu oraz łączenie ich z alkoholem lub narkotykami, mogą powodować prawdziwe spustoszenie w organizmie, prowadząc do poważnych zniszczeń organów lub w najgorszych przypadkach do śmierci.

Dopalacze i ich wpływ na organizm człowieka

Każdy z dopalaczy wpływa na zmysły ludzkie, powodując ich nadwrażliwość na bodźce. Do najczęstszych problemów po zażyciu należą: wymioty, hipotermia, odrętwienie ciała, omdlenia, zaburzenia koordynacji, kaszel, halucynacje lub napady agresji lub paniki.
W najgorszych przypadkach zatrucie dopalaczami powoduje śpiączkę, udar mózgu, zapaść, które mogą prowadzić do zgonu.
Z kolei długofalowe zażywanie może trwale uszkodzić układ krążenia, pokarmowy i oddychania.

Jak leczy się uzależnienie od dopalaczy?

W przypadku długotrwałego zażywania dopalaczy, po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej, następnym krokiem jest pobyt w ośrodku wyspecjalizowanym w leczeniu uzależnień. Kuracja przebiega podobnie jak w przypadku innych substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu). Konieczne jest wyleczenie objawów fizycznych oraz psychicznych. Chorzy na nowo uczą się radzenia sobie z emocjami, abstynencją oraz próbują znaleźć metodę na ponowne funkcjonowanie w społeczeństwie.