Główną przyczyną anoreksji jest obsesyjna niechęć do jedzenia, ze względu na paniczny lęk przed przybraniem na wadze. Osoba chora postrzega siebie jako otyłą i nieatrakcyjną, z tego powodu coraz bardziej ogranicza spożywane pokarmy.

anoreksja ciekawostki

W społeczeństwie pokutuje wiele mitów na temat tej bardzo poważnej choroby. Do najpopularniejszych należą:

Choroba dotyczy tylko kobiet. Tak naprawdę aż 10% wszystkich chorych to mężczyźni.

Anoreksja to sprawa wyłącznie chorego. Choć wydawać by się mogło, że choruje tylko jednostka, to tak naprawdę problem dotyczy całego jej otoczenia. Relacje z bliskimi, znajomymi często przyczyniają się do nie akceptowania swojego ciała, prowadząc do pojawienia się choroby.

To choroba nieuleczalna. Z anoreksji można wyjść, choć należy podkreślić, że proces jest długofalowy i trudny. Szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia znacząco podnoszą szansę na całkowite wyzdrowienie.

Małe dzieci a anoreksja ciekawostki medyczne. Utarło się przeświadczenie, że zaburzenia łaknienia zaczynają się najwcześniej w okresie dojrzewania, jednak naukowcy udowodnili, że mogą się również pojawiać też u całkiem małych dzieci. Ich przyczyną najczęściej jest chęć zwrócenia uwagi rodziców.

Jak w przypadku każdego uzależnienia proces leczenia wymaga czasu oraz wsparcia chorego przez najbliższych. Dopiero wtedy jest możliwe zaakceptowanie siebie i powrót do normalnego funkcjonowania.