Alkoholizm to poważna choroba wyniszczająca organizm osoby uzależnionej, mająca destruktywny wpływ na jej psychikę oraz kontakty z innymi ludźmi. Doprowadza do zmian somatycznych i psychicznych. Głód alkoholowy jest tak silny, że samodzielne wyjście z choroby jest niemal niemożliwe. Zazwyczaj jest konieczna pomoc osób trzecich w wyspecjalizowanych ośrodkach. Na czym polega terapia alkoholowa?

Terapia – cele i metody leczenia – na czym polega terapia alkoholowa

Podstawowym celem terapii jest pokazanie osobie chorej na czym polega mechanizm jej uzależnienia, pokazanie jakie skutki niesie ona ze sobą zdrowotnie i społecznie oraz uświadomienie mu, że jej ten problem dotyczy.

Terapia odwykowa na czym polega?

Leczenie polega na przeprowadzeniu pacjenta poprzez odtrucie alkoholowe, pod stałą kontrolą wyspecjalizowanych lekarzy. Organizm jest oczyszczany i regenerowany. Równocześnie chory rozpoczyna terapię psychologiczną, dzięki której uczy się nowych wzorów zachowań, które mają pomóc w przyszłość w zachowaniu trzeźwości.

Terapia alkoholowa na czym polega w przypadku rodziny chorego?
Cała terapia trwa ok. 18-24 miesiące. Długość leczenia zależy od indywidualnych cech pacjenta, jego kondycji oraz od wsparcia otrzymywanego od najbliższych. Rodzina i przyjaciele (tzw. osoby współuzależnione) często również są też poddawani terapii, aby zmierzyć się z sytuacją, w której się znaleźli.

Alkoholizm to choroba destruktywna, wyniszczająca nie tylko samego chorego, ale również odciskająca piętno na całym jego otoczeniu. Dlatego tak ważne w procesie wychodzenia z nałogu jest wzajemne wsparcie oraz konsekwencja działania.