Stan ten określano dawniej nazwą cukrzycy przemijającej lub utajonej (diabetes mellitus transitorius vel latens, transient, letal, suspected diabetes). Rozumie się przezeń okresowe występowanie hiperglikemii, rzadziej cukromoczu, pod wpływem różnych czynników (ciąża, otyłość, zakażenia, leki) i cofanie się tego zaburzenia z chwilą wyeliminowania wpływu tych czynników. Chodzi tu zatem o przebyte zaburzenie metaboliczne i w chwili badania te osoby, u których rozpoznaje się przemijającą nietolerancję glukozy, mają prawidłowy wynik testu obciążenia cukrem gronowym. Z tego względu przemijającej nietolerancji glukozy nie można uważać ani za jednostkę chorobową, ani zespół chorobowy, a tylko za stan statystycznego zagrożenia wystąpieniem nieprawidłowej tolerancji glukozy lub jawnej cukrzycy.