Cukrzyca ciężarnych (diabetes gravidarum, gestational diabetes). Jest to przejściowe zaburzenie przemiany węglowodanów, wyrażające się hiperglikemią i cukromoczem, które pojawia się u zdrowych dotąd kobiet w okresie ciąży i całkowicie ustępuje po jej zakończeniu. Zespół ten wyodrębniono i określono nazwą cukrzycy z uwagi na zagrożenie, jakie stanowi dla płodu oraz z uwagi na możliwość wystąpienia trwałej cukrzycy u matki w późniejszym okresie życia. Oblicza się, że ponad 50% kobiet, u których w czasie ciąży wystąpiła tego rodzaju nietolerancja glukozy, w ciągu najbliższych 15 lat zapada na jawną postać choroby. Bezpośrednio po zakończeniu ciąży i normalizacji stanu metabolicznego kobiety te należy zatem zaliczyć do grupy osób zagrożonych rozwojem cukrzycy — i rozpoznać u nich przemijającą nietolerancję glukozy.