Wewnątrzkomórkowe wpływy insuliny dzielą się na doraźne i bardziej długotrwałe. Do pierwszej grupy należą wpływy będące wynikiem głównie aktywacji (defosforylacji lub fosforylacji) swoistych, już obecnych enzymów. Efekty pojawiające się wolniej i trwające dłużej są rezultatem zwiększonej syntezy kwasów nukleinowych (RNA, DNA) i tym samym zwiększonej syntezy de novo białek i enzymów.