Ciągły wlew insuliny. W ostatnich latach przy dużych operacjach u chorych na cukrzycę coraz częściej wykorzystuje się urządzenia do ciągłego wlewu małych dawek insuliny pod stałą kontrolą glikemii. W razie nadmiernego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi włącza się dożylny wlew tego cukru samoczynnie (w systemie „zamkniętej pętli” — Biostator) lub w sposób kontrolowany przez osobę nadzorującą (w systemie „otwartej pętli”). Można też przed operacją zaprogramować szybkość wlewu insuliny w porze dnia przewidzianej na zabieg. Te sposoby umożliwiają utrzymanie glikemii na poziomie zbliżonym do prawidłowego przez cały okres operacji i w okresie pooperacyjnym. Wymagają one wprowadzenia do sali operacyjnej odpowiedniej aparatury i obsługującego ją personelu. Można oczekiwać, że w przyszłości te właśnie systemy kontroli cukrzycy podczas operacji znajdą powszechne zastosowanie.