Głodzenie, zarówno krótkoterminowe, jak i przedłużone, idzie w parze ze zmniejszaniem się stężenia insuliny we krwi na czczo. Najczęściej stwierdza się wówczas u osób zdrowych także zmniejszenie glikemii, natomiast próby obciążenia glukozą ujawniają pogorszenie tolerancji tego cukru i zmniejszenie przyrostu insulinemii. Dokładne badania określające zależność tego ostatniego od przyrostu glikemii wykazały, że sinusoidalna krzywa wyrażająca zależność „dawka-odpowiedź” ulega w głodzie przesunięciu w prawo. Dowodzi to zmniejszenia wrażliwości komórek B wysp trzustkowych na działanie bodźca glukozowego.