Insulina zmniejsza stężenie cAMP w komórkach, głównie przez aktywację fosfodiesterazy, i powoduje przejściowy wzrost stężenia cGMP. Wpływ hormonu na cAMP występuje jednak wyraźnie tylko w tych stanach, w których stężenie’ tego nukleotydu jest duże, i to nie we wszystkich rodzajach komórek. Obecnie przeważa pogląd, że udział cAMP (zmniejszenie jego stężenia) jako „przekaźnika” działania insuliny ogranicza się do niektórych reakcji i niektórych tkanek. Nie wyjaśniono, czy i jaką rolę w przenoszeniu działania insuliny odgrywa cGMP.