W ostatnich latach wyizolowano z komórek poddanych działaniu insuliny (komórek mięśniowych, adypocytów) krótkie peptydy, które działają na izolowane enzymy lub mitochondria w sposób typowy dla tego hormonu. Przypuszcza się, że peptydy te są uwalniane z błony komórkowej w następstwie związania się insuliny z receptorem błonowym i pełnią funkcję „przekaźników” jej działania.