Jak dotąd, niewiele wiadomo o wpływie tego peptydu na czynność komórek B. W badaniach doświadczalnych stwierdzono, że u niektórych gatunków zwierząt (mysz, pies) hamuje on umiarkowanie przyrost insulinemii stymulowany glukozą lub posiłkiem testowym, Tego działania nie potwierdzono jednak u ludzi i nie jest pewne, czy opisany wyżej hamujący wpływ peptydu trzustkowego na wydzielanie insuliny ma rzeczywiście znaczenie fizjologiczne.