U około 75% chorych z tym typem guza nadnerczy stwierdzono w okresie przedoperacyjnym nieprawidłowy wynik testu (doustnego i dożylnego) tolerancji glukozy, a u około 2/3 pacjentów występowało równocześnie zmniejszenie lub opóźnienie wydzielania insuliny. W początkowym okresie hiperglikemia może być objawem przemijającym i towarzyszyć wzrostowi ciśnienia tętniczego krwi, bólom głowy, zlewnym potom i tachykardii. Później utrzymuje się trwale i może wystąpić obraz jawnej cukrzycy, wymagającej niekiedy stosowania insuliny. Powyższe zaburzenia są następstwem zwiększonego wydzielania katecholamin, z których adrenalina działa szczególnie silnie diabetogennie. Po usunięciu gruczołaka w części przypadków ustępują objawy cukrzycy. W różnicowaniu z cukrzycą idiopatyczną główne znaczenie mają epizody napadowego nadciśnienia i inne objawy kliniczne związane z nadmiernym wydzielaniem katecholamin, zwiększone wydalanie z moczem kwasu wanilinomigdałowego, adrenaliny, noradrenaliny i dopaminy oraz właściwe badania mające na celu umiejscowienie gruczolaka.