Insulina jest hormonem regulującym zużytkowanie i spichrzanie składników pokarmowych, czyli zabezpieczającym właściwe wykorzystanie pożywienia. Jej działanie biologiczne obejmuje przemianę węglowodanów, tłuszczów i białek. W tych różnych dziedzinach przemiany materii wpływ insuliny zaznacza się na różnych etapach szlaków metabolicznych i, jak dotychczas, nie potrafiono dla niego znaleźć wspólnego mianownika. Trudno zaś sobie wyobrazić, aby jeden hormon był obdarzony zdolnością udziału w tak różnorodnych reakcjach ze strukturami i enzymami komórkowymi. W działaniu insuliny można wyróżnić wpływy o charakterze ogólnym oraz wpływy metaboliczne swoiste dla poszczególnych działów przemiany materii. Jest to podział sztuczny, gdyż te ostatnie są oczywiście skutkiem tych pierwszych, jest on jednak przydatny w praktyce, ponieważ uwzględnia postępy w poznaniu molekularnych aspektów działania insuliny, a zarazem ułatwia zrozumienie zjawisk metabolicznych zachodzących pod wpływem tego hormonu, zwłaszcza zaś obserwowanych w razie jego niedoboru.