Okres dzieciństwa charakteryzuje się częstym występowaniem zakażeń, w przebiegu których mimo braku apetytu i zmniejszonego przyjmowania pokarmów zapotrzebowanie na insulinę zwiększa się, nieraz bardzo znacznie. Łatwo wówczas może rozwinąć się kwasica ketonowa i dziecko zapada w śpiączkę. W zakażeniach ostrych z reguły staje Się konieczne zwiększenie dobowej dawki insuliny, czasem także przejście ze stosowania 1 raz dziennie mieszaniny insulin o „pośrednim” okresie działania na 3- lub 4-krotne wstrzykiwanie w ciągu doby insuliny krótko działającej. Dziecko z cukrzycą i zakażeniem może być leczone w domu. Hospitalizacji wymagają te dzieci, u których zakażenie ma ciężki przebieg, jest zaraźliwe i wymaga izolacji (np. w.z.w.), występują objawy kwasicy ketonowej oraz wymioty uniemożliwiające normalne odżywianie. Umieszczenie w szpitalu jest także niezbędne wówczas, gdy rodzice lub otoczenie nie mają dostatecznego doświadczenia w postępowaniu z dzieckiem chorym na cukrzycę. W razie wymiotów posiłki uzupełnia się lub zastępuje dożylnym wlewem roztworu glukozy (5— 10%) bezpośrednio po wstrzyknięciu insuliny, przy czym objętość podawanego roztworu zależy od wieku i masy ciała dziecka, wartości energetycznej dotychczasowej diety i jego stanu ogólnego (stopnia odwodnienia). Po opanowaniu zakażenia wraca się do programu leczenia stosowanego uprzednio. Szczepienia. Stwarzają one, podobnie jak zakażenia, sytuacją stresową i wpływają niekorzystnie na przemianę węglowodanów. Czasem szczepienie jest bezpośrednią przyczyną ujawnienia się cukrzycy, powoduje skrócenie okresu remisji, może też wywołać przejściowe pogorszenie stanu metabolicznego w cukrzycy już istniejącej, które łatwo się opanowuje zwiększeniem dawki insuliny. Dzieci z cukrzycą prawidłowo* wyrównaną powinny być szczepione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odczyny poszczepienne nie różnią się u nich od stwierdzanych u zdrowych. Rodzice powinni być zawsze powiadomieni o szczepieniu dziecka i fakt ten powinien być także odnotowany w zeszycie samokontroli. Przeciwwskazaniami do szczepienia dziecka chorego na cukrzycę są, poza ogólnie przyjętymi: kwasica ketonowa, niewyrównanie cukrzycy, okres remisji, alergia insulinowa oraz (bardzo rzadko) nefropatia cukrzycowa.