W ramach ustalonego na wstępie zapotrzebowania energetycznego należy tak dobrać poszczególne składniki pokarmowe, aby dzienna racja żywności zawierała odpowiednią ilość białka, tłuszczu i węglowodanów. Pod tym względem w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło zbliżenie poglądów różnych ośrodków diabetologicznych na świecie, co znalazło wyraz w zgodnych na ogół zaleceniach dietetycznych dla chorych na cukrzycę publikowanych przez towarzystwa diabetologiczne różnych krajów. Zgodnie z tymi zaleceniami białko powinno stanowić 12—20%, tłuszcze około 30%, zaś węglowodany resztę, tzn. 50—60% wartości energetycznej pożywienia. Jest to zatem dieta ubogotłuszczowa zawierająca dużą ilość węglowodanów. Dieta chorych na cukrzycę nie powinna różnić się zbytnio składem jakościowym od zwyczajów odżywiania się populacji, w której osoby te żyją. Ponieważ zwyczaje te są w różnych częściach świata nieraz bardzo odmienne, niezbędna jest znajomość składu jakościowego i wartości energetycznej produktów najczęściej na danym obszarze spożywanych.