Jest to proces nowotworzenia włośniczek w tęczówce. Liczne sploty naczyniowe pojawiają się na brzegu źrenicznym tęczówki (stąd nazwa), później także w obrębie ciała rzęskowego i w okolicy kąta przedniej komory oka, co prowadzi do wystąpienia wtórnej jaskry. Proliferacji włośniczek może towarzyszyć włóknienie i związana z tym sztywność i nieregularność źrenic. Zmiany tego typu prowadzą do zupełnej utraty wzroku oraz do wtórnej jaskry, nastręczającej duże trudności w leczeniu. Ten typ zmian naczyniowych w oczach występuje w cukrzycy rzadko.