Stosowanie insuliny konieczne jest u przeciętnie 20% wszystkich chorych na cukrzycę, z czego połowę (10% ogółu chorych) stanowią osoby z cukrzycą typu 1, reszta zaś przypada głównie na pacjentów z cukrzycą typu 2, u których leczenie dietą i preparatami doustnymi przestało być skuteczne, bądź też zachodzi konieczność przejściowego wstrzykiwania hormonu trzustkowego. Leczenie insuliną jest najczęściej nieodzowne w cukrzycach wtórnych (typ 3), jednak te w sumie stanowią niewielką liczbę przypadków.