Objawy udaru mózgu oraz przemijających napadów ischemicznych są takie same u chorych na cukrzycę, jak i bez cukrzycy. Jak była o tym mowa wyżej, u osób z cukrzycą najczęściej występują udary typu niedokrwiennego; udary krwotoczne i złośliwe nadciśnienie zdarzają się rzadko. Ponieważ w chorobie tej nie ma też specjalnej lokalizacji zmian miażdżycowych, mogą w niej występować zespoły różnych tętnic mózgowych. Rozpoznanie ustala się na podstawie całokształtu obrazu klinicznego oraz właściwych badań dodatkowych. U około połowy chorych na cukrzycę z udarem stwierdza się równocześnie zmiany typu mikroangiopatii: retinopatię i nefiopatię. W rozpoznaniu różnicowym uwzględnia się inne choroby mózgu, zwłaszcza guzy. Krótkotrwałe epizody niedokrwienia mózgu mogą być mylnie rozpoznawane jako stany niedocukrzenia krwi.