U chorych na cukrzycę z udarem mózgu stwierdza się bardzo często duże zmiany miażdżycowe w łuku aorty, tętnicach szyjnych i tętnicach kręgowo-pod- stawnych, nie jest to jednak lokalizacja swoista dla cukrzycy. W chorobie tej przeważają w mózgu zmiany zakrzepowo-zatorowe: zakrzep miejscowy w tętnicy lub zator materiałem uwolnionym z ognisk miażdżycowych dużych naczyń, a także mikrozatory utworzone przez agregaty płytkowe. Następstwem tych zmian jest zawał i rozmiękanie mózgu. Wylewy krwi do mózgu występują znacznie rzadziej.