W żywym organizmie komórki B podlegają zmiennym wpływom naturalnej regulacji metabolicznej, hormonalnej i nerwowej, co znajduje wyraz w ciągłych zmianach stężenia tego hormonu we krwi. Duże różnice w wartościach insulinemii występują także w rozmaitych testach diagnostycznych, w których na komórki B działa się najczęściej niefizjologicznie mocnymi bodźcami. W razie zmiany liczby i (lub) sprawności czynnościowej komórek B, w stanach ich nadmiernego przeciążenia, rzadziej w przypadkach zaburzenia prawidłowego katabolizmu insuliny, dynamika i wielkość zwiększania się oraz zmniejszenia stężenia insuliny we krwi ulega różnym modyfikacjom. Ich analiza dostarcza ważnych informacji o znaczeniu poznawczym i diagnostycznym. Doceniając wartość tego typu badań, należy mieć wszakże na uwadze, że zarówno w tym, jak i innych rozdziałach opisy i omówienie zachowania się insuliny we krwi odnoszą się do insuliny immunologicznie aktywnej (IRI) i że z reguły chodzi tu o insulinę oznaczaną we krwi pozawątrobowej.