W wyspach trzustkowych około 20% komórek obdarzonych właściwościami wydzielniczymi stanowią komórki nie-B. Są to komórki A (około 15%) wydzielające glukagon, komórki D (około 5%) wydzielające somatostatynę i komórki PP (około 1%) wydzielające polipeptyd trzustkowy. Morfologię tych komórek omówiono na str. 148. Zwraca uwagę, że peptydy wydzielane przez komórki nie-B wysp trzustkowych są wytwarzane także poza obszarem wysp i spełniają tam określone funkcje fizjologiczne. Skupienie w wyspach zróżnicowanych komórek nie-B nie jest dotąd w pełni wyjaśnione. Ponieważ wytwarzane przez nie peptydy wpływają na niektóre procesy metaboliczne, a ponadto na wydzielanie insuliny przez komórki B, należy sądzić, że ich obecność w wyspach trzustkowych ma na celu poszerzenie .udziału „narządu wyspowego” w regulacji wykorzystania pożywienia poza wpływy insuliny, czynnościową integrację tego narządu i — być może — także jego integrację z funkcjami całego przewodu pokarmowego.