Lek ten zwiększa wyraźnie wydzielanie insuliny jedynie w badaniach in vitro i tylko wówczas, gdy stosuje się go w dawkach większych niż lecznicze. Wpływ ouabainy na komórki B jest wynikiem bardziej ogólnego działania, hamującego Na+/K+-zależną ATP-azę. Wyłączenie pompy sodowo-potasowej powoduje gromadzenie się w komórkach B jonów sodowych, depolaryzację błony i zwiększenie napływu jonów wapniowych do cytozolu. W dawkach terapeutycznych lek ten, stosowany u zwierząt i ludzi, nie wpływa ani na podstawowe wydzielanie insuliny, ani na przyrosty insulinemii po obciążeniu glukozą.