Odróżnia się stany wydalania z moczem glukozy (glycosuria) oraz innych cukrów (mellituria). Jeżeli chodzi o tę ostatnią grupę, to w różnicowaniu z cukrzycą znaczenie mają tylko te zespoły, w których w moczu pojawiają się sacharydy mające właściwości redukowania i reagujące z nieswoistymi odczynnikami używanymi do badania obecności cukru w moczu. Należą do nich: monosacharydy (fruktoza, galaktoza, pentozy) i niektóre disacharydy (laktoza, maltoza). Natomiast sacharoza (cukroza) jest disacharydem nie redukującym i nie daje dodatniego odczynu w próbie Nylandera czy Fehlinga (Benedicta). Zastosowanie do oznaczenia cukru w moczu oksydazy glukozy („suchych testów”) pozwala szybko odróżnić glikozurię od meliturii.