W tej grupie na uwagę zasługuje ze względu na bardzo niepewne rokowanie „złośliwe” zapalenie ucha zewnętrznego (otitis extema maligna). Jest to rzadka choroba, występująca prawie wyłącznie w cukrzycy, najczęściej u osób starszych. Typowymi objawami są: bóle ucha i wyciek. W przewodzie słuchowym zewnętrznym widoczna jest polipowata ziarnina. W obrazie radiologicznym ucha i wyrostka sutkowatego nie stwierdza się na ogół zmian i chorobę rozpoznaje się na podstawie badania klinicznego. Czynnikiem zakaźnym jest najczęściej pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa). To zakażenie daje bardzo groźne powikłania, jak: zapalenie kości podstawy czaszki, porażenia nerwów czaszkowych (w połowie przypadków porażenie nerwu twarzowego), ropień mózgu, zapalenie opon mózgowych. Śmiertelność dochodzi do 50%. Leczenie zachowawcze (antybiotykami) jest na ogół mało skuteczne i w ponad połowie przypadków konieczne jest chirurgiczne usunięcie zmienionych zapalnie tkanek. U chorych z niewyrównaną cukrzycą i kwasicą ketonową występuje inne rzadkie, równie groźne zakażenie grzybicze — mukormykoza nosa i opon mózgowych (mucormycosis rhinocerebralis). Wywołują ją grzyby należące do rodzaju Mucor, Rhizopus i Absidia. Objawami są krwista wydzielina z nosa, martwica małżowin nosowych, obrzęk okołooczodołowy, a następnie — wskutek zakrzepów naczyń wewnątrzczaszkowych oraz zapalenia opon mózgowych i mózgu — porażenia nerwów czaszkowych II—V, drgawki, niedowłady i śpiączka. W przypadkach nie leczonych rozwój choroby jest szybki i zgon następuje w ciągu tygodnia. Rozpoznanie ustala się na podstawie obrazu klinicznego i stwierdzenia grzybów w tkance pobranej z małżowin nosowych. Leczenie sprowadza się do szybkiego wyrównania cukrzycy i stosowania amfoterycyny B. Cukrzyca predysponuje do innych uogólnionych zakażeń grzybami. Poza kandydozą skóry i błon śluzowych (jamy ustnej, pochwy, sromu) i dróg moczowych u chorych na cukrzycę częściej występuje kryptokokoza, histoplazmoza, kokcydioidomykoza i blastomykoza. Oblicza się, że 10—20% chorych z tymi zakażeniami grzybiczymi stanowią osoby z cukrzycą.