Na procesy metaboliczne kontrolowane przez insulinę wywierają wpływ różne hormony wytwarzane poza obszarem wysp trzustkowych. Mogą one działać pośrednio, hamując lub pobudzając sekrecję insuliny, lub bezpośrednio, oddziaływując na aktywność lub syntezę de novo enzymów w różny sposób od niej zależnych. Należą do nich: hormon wzrostu, glikokortykosteroidy, katecholaminy i hormony tarczycy’. Ponieważ chodzi tu o działanie antagonistyczne wobec insuliny, hormony te określa się często mianem diabetogennych. Nadmierne ich wytwarzanie lub długotrwałe podawanie może spowodować wystąpienie cukrzycy.