Polipeptyd trzustkowy (pancrealic polypeptide, PP) odkryto najpierw jako domieszkę konwencjonalnych preparatów insuliny, a dopiero potem przekonano się, że jest on wytwarzany przez swoiste komórki obecne w wyspach trzustki. Gruczoł ten jest głównym miejscem wytwarzania PP i w przeciwieństwie do innych bioaktywnych peptydów przewodu pokarmowego u człowieka nie stwierdzono jego znaczących ilości w mózgu. Rozmieszczenie komórek PP w wyspach trzustkowych jest nierównomierne i największą ich liczbę (90%) stwierdza się w tylnej części głowy trzustki, która rozwinęła się z innego zawiązka (brzuszny uchyłek pierwotnego jelita): we krwi żylnej wypływającej z tego obszaru stężenie polipeptydu trzustkowego jest 5-krotnie większe aniżeli we krwi żylnej trzonu i ogona trzustki.